Prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în perioada sezonului estival 2019

Admin
de Admin august 6, 2019 12:49

În scopul prevenirii apariției TlA, la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, situate în zonele de agrement/localitățile de interes turistic, în perioada 1 iulie – 31 august 2019, DSVSA Neamt:

– verifică condițiile de igienă în care funcționează unitățile de alimentație publică, pizzeriile, cantinele, unitățile de tip catering, cofetăriile, patiseriile, laboratoarete de cofetărie/patiserie, pensiunile turistice, unitățile de tip hipermarket/supermarket, magazinețe alimenrtare, etc., situate în zonele de agrement/localitățile de interes turistic,
unde, în sezonul de vară, în mod obișnuit, se inregistrează creșteri ale numărului turiștilor și, implicit, intensificarea activităților de comercializare, preparare și servire a alimentelor

– acțiuni de verificare a taberelor de copii, unităților tip fast-food, restaurantetor cu autoservire, rulotelor, barurilor și a atltor obiective în care se prepară și/sau se servesc alimente, sau se organizează mese festive (cu ocazia unor târguri de vară, sărbători religioase, alte evenimente);

– în scopuI prevenirii propagării PPA (pesta porcină africană), prin intermediul cărnii proaspete de porc, aI cărnii tocate, aI cărnii preprarate și aI produselor obținute din carne de porc, sau care conțin carne de porc extinde controalele oficiale și verificarea unităților tip fast- food, rutotete, spațiile de comercializare dotate cu vitrine frigorifice, precum și alte obiective în
care se prepară și/sau se comercializează alimente, amenajate în locatitățile/zonele în care, în mod obișnuit, se organizează târguri pentru vânzarea produselor alimentare, controale ce vizează următoarele aspecte:

a) verificarea eligibilității cărnii de porc, cu referire la:

– verificarea listei furnizorilor de carne de porc destinați preparării și/sau comercializării către consumatoruI final (verificarea mărcii de sănătate/identificare, a înscrisurilor de pe etichete și a altor documente care să ateste faptul că, carnea proaspată de porc, carnea tocată, carnea preparată și produsele obținute din carne de porc, au fost
achiziționate din unitățile autorizate/înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor);

b) verificarea originii și a trasabilității cărnii de porc și produselor din carne de porc, cu referire la:

– verificarea intrărilor de carne proasprătă, carne tocată, carne preparată și produse obținute din carne de porc, destinate prelucrării și/sau comercializării către consumatorul final, precum și a documentelor însoțitoare ale acestor produse alimentare, în care să fie înscrisă denumirea furnizorului, categoria produsului, data recepționării, cantitatea, termenul de valabilitate etc.

c) verificarea modului de marcare și de certificare a cărnii de porc, cu referire la:

– verificarea modului de respectare a prevederilor Ordinului președintelui ANSVSA nr. 10/2008 și ale Deciziei 2014/709/UE, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la marcarea de sănătate/identificare a cărnii proaspete de porc, a cărnii tocate, a cărnii
preparate și a produselor obținute din carne de porc.

În perioada 1 iulie  – 1 august 2019 s-au controlat următoarele obiective, situate în special în zone de interes turistic:

  • 20 restaurante
  • 2 pizzerii
  • 3 cantine
  • 1 cofetărie/ patiserie
  • 4 laboratoare cofetărie/ patiserie
  • 3 pensiuni turistice
  • 2 unitati hypermarket/supermarket
  • 30 magazine atimentare

Cu privire la apariția suspiciunii de TIA, la grupuI de persoane aflate în tabăra de la Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” din locatitatea Durău, comuna Ceahlau, centru ce aparține Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – lași, inspectorii din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor, la verificarea obiectivului (cantina) pentru neconformitățile constatate au solicitat măsuri de remediere urgentă și au aplicat sancțiune contraventională în valoare de 4.000 lei.

Masuri ce vor fi dispuse în cazul abaterilor de la respectarea normelor sanitar-veterinare privind siguranta alimentelor:

DSVSA va dispune, în regim de urgență, măsuri de retragere din consum a produselor alimentare preparate fără respectarea condițiilor de igienă sau alimente care nu se încadrează în parametrii de calitate și siguranță a alimentelor și aplicarea de sancțiuni contravenționale,

DSVSA va notifica la ANSVSA, prin intermediul SRAAF, orice suspiciune sau caz de toxiinfecție sau intoxicație datorată consumului de alimente și vor lua măsuri pentru identificiarea cauzei apariției imbolnăvirilor la om, precum și pentru retragerea din consumul uman și reținerea oficială a alimentelor suspecte/incriminate;

DSVSA vor dispune, în regim de urgență, măsuri de retragere din consum și neutralizare, aplicarea de sancțiuni contravenționale, în situațiile în care, în urma controalelor efectuate, vor fi identificate carne proaspătă de porc, carne tocată, carne preparată și produse obținute din carne de porc, a căror origine/proveniență nu poate fi demonstrată, pe baza drocumentelor însoțitoare sau carne provenită de la porcii sacrificați în gospodăriile populației, contrar normelor prevăzute de legislația în vigoare, pentru prevenirea răspândirii PPA.


Admin
de Admin august 6, 2019 12:49
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns