Termenul de obtinere al autorizatiilor de securitate la incendiu a expirat

Admin
de Admin octombrie 3, 2017 14:38

Comunicat ISU

Având în vedere prevederile din Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, vă reamintim faptul că, pe data de 30 septembrie 2017, termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a expirat.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, autorizația de securitate la incendiu reprezintă actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu – la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări.

Facem precizarea că documentația tehnică, în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte atestați. Reamintim faptul că, pentru obținerea acestui act administrativ, instituția noastră nu percepe taxe.

Vă informăm că obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției ori persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente. Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine exclusiv beneficiarilor investițiilor.

Conform prevederilor legale, punerea în funcțiune, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinație, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale, cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei. Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în HG 571/2016

În cazul în care se constatată încălcări grave ale cerințelor de securitate la incendiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență poate decide aplicarea sancțiunii complementare de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor/amenajărilor (pentru categoriile de clădiri cu destinația de comerț, cultură sau turism, conform HGR 915/2015), și de aplicare a amenzilor contravenționale cuprinse între 30.000 – 100.000 lei.


Admin
de Admin octombrie 3, 2017 14:38
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Urmăreşte-ne pe facebook!

Programul Targul de Craciun la Neamt