CL convocat în şedinţă de îndată la Primăria Piatra Neamţ

Admin
de Admin octombrie 10, 2017 12:09

Miercuri, 11 octombrie 2017, Consiliul Local a fost convocat într-o şedinţă de îndată la Primăria Piatra Neamţ.

 


DISPOZIŢIE

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

în şedinţă de îndată

Primarul Municipiului Piatra Neamţ;

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 4, art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUN:

 

ART.1 – Se convoacă în sedinţă de îndată Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 11.10.2017 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:

 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

        

  1. HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei Municipiului Piatra Neamț;
  • iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
  1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț;
  • iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
  1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.158/28.05.2015 privind aprobarea listei cu obiectivele asigurate cu pază de către Poliția Locală Piatra Neamt, cu modificările și completările ulterioare;
  • iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 

  1. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului

 

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

 

 

Primar,                                                            Secretarul Municipiului,

Dragoş CHITIC                                              Florin FECIC


Admin
de Admin octombrie 10, 2017 12:09
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns