Raportul de activitate pentru anul 2017 al Gărzii de Mediu Neamţ

Admin
de Admin februarie 6, 2018 11:37

“In cursul anului 2017, Comisariatul Judeţean Neamţ al Gărzii Naţionale de Mediu, corp de control cu  atribuţii în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului a realizat în total 922 de acţiuni de inspecţie şi control, dintre care 445 de inspecţii planificate şi 477 de controale neplanificate.

Controalele planificate au fost efectuate conform Planului anual aprobat prin Decizia Comisariatului General al Gărzii Naţionale de Mediu la obiectivele cu impact semnificativ asupra mediului de pe teritoriul judeţului Neamt. Dintre acestea, 30 controale s-au efectuat ca urmare a unor tematici dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu si 8 controale s-au efectuat la obiective care prezintă pericol de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO). S-a pus accent pe corelarea modului de desfăşurare a activităţii de control SEVESO cu exigenţele impuse de noile prevederi legale în domeniu (Legea nr. 59/ 11.04.2016) si s-a acordat o atenţie deosebită modului de stabilire a criteriilor de modificare/scoatere/includere în/din lista de control SEVESO a unor amplasamente. In domeniul biodiversitatii s-au efectuat controale la toti administratorii ariilor naturale protejate din judet.

Controalele neplanificate au acoperit majoritatea tipurilor de acţiuni de inspecţie şi control prevăzute de HGR nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările ulterioare, respectiv:

 • 211 controale tematice dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu
 • 176 controale pentru verificarea reclamaţiilor şi sesizărilor primite la GNM-CJ Neamţ,
 • 26 inspecţii pentru verificarea modului de respectare a actelor de reglementare,
 • 20 controale pentru identificarea de obiective noi,
 • 19 controale au fost efectuate în comun cu alte autorităţi, respectiv cu Sistemul de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ, Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ etc.,
 • 18 inspecţii pentru verificarea realizării măsurilor impuse la controalele anterioare,
 • 4 inspecţii în urma autosesizării GNM,
 • 2 controale pentru emiterea/revizuirea actelor de reglementare,
 • 1 control pentru investigarea unor accidente/incidente.

Controalele neplanificate dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu au vizat, în special, activităţi prioritare în domeniul protecţiei mediului: verificarea depozitelor de deseuri nepericuloase din zonele urbane, salubrizarea localităţilor, comerţul cu lemn şi produse de lemn, respectarea condiţiilor din actele de reglementare eliberate pentru microhidrocentrale, activitati de extractie agregate minerale, activitati de exploatare forestiera, activităţile de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare şi transport deşeuri periculoase, ambalaje si deseuri de ambalaje, activităţile desfăşurate în ariile naturale protejate.

Ca urmare a controalelor planificate şi neplanificate efectuate în cursul anului 2017, s-au aplicat 46 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 393.000 lei si o sanctiune complementara de suspendare a activitatii până la remedierea deficienţelor constatate. S-a aplicat o amenda in cuantum de 60.000 lei pentru realizarea de lucrari de constructie in lipsa actelor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului; doua amenzi in cuantum de cate 50.000 lei pentru nerealizarea masurilor dispuse la controalele anterioare ale comisarilor GNM, doua amenzi in cuantum de cate 50.000 lei pentru nerespectarea conditiilor din actele de reglementare si trei amenzi de 30.000 lei pentru functionarea in lipsa autorizatiei de mediu.

In anul 2017  activitatea prioritara a Comisariatului Judetean Neamt a fost orientata spre solutionarea problemei privind gestionarea deseurilor in concordanta cu prevederile legislatiei din domeniu, respectiv:

 1. asigurarea colectarii selective a deseurilor la sursa de generare,
 2. asigurarea prestarii serviciilor de salubritate in toate localitatile judetului,
 3. verificarea spatiilor de eliminare si a instalatiilor de valorificare a deseurilor,
 4. actiuni de control pentru depistarea si eliminarea depozitelor neautorizate de deşeuri si pentru prevenirea abandonarii de deseuri în locuri neamenajate şi în mod special în mediul rural, pe malurile cursurilor de apă,
 5. verificarea respectarii prevederilor legale, inclusiv a prevederilor autorizatiei de mediu, in domeniul gestionarii deseurilor,
 6. având în vedere capacităţile limitate de stocare a deşeurilor menajerea în depozitele temporare autorizate, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Neamţ a intreprins o serie de demersuri pentru sistarea depozitarii de deseuri in spatiile temporare si transportarea si relocarea deseurilor menajere depozitate temporar in depozitul conform Girov construit in cadrul proiectului „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”,
 7. punerea în exploatare a tuturor componentelor „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”,
 8. controlul monitorizarii postinchidere a depozitelor de deseuri menajere si a depozitelor de deseuri industriale periculoase si inerte inchise conform obligatiilor stipulate prin HG 356/2005 privind depozitare deseeurilor.

S-a urmărit modul de derulare a activităţii investiţionale şi de management curent în domeniul gospodăririi apelor, acordându-se o atenţie deosebită componentei de epurare a apelor uzate: au fost verificate toate sistemele de colectare şi epurare ape uzate de pe raza judeţului Neamţ; spre exemplu, s-a urmărit stadiul şi modul de îndeplinire a obligaţiilor de mediu la încetarea activităţii SEAU Roznov, precum şi, în paralel, derularea investiţiei şi PIF la noua SEAU Podoleni (care preia actualmente şi apele uzate colectate de pe raza oraşului Roznov). De asemenea, s-au efectuat controale privind exploatarea in siguranta a captarilor de apa potabila pentru alimentarea populatiei.

O mare pondere în activitatea de control din 2017 a avut-o si rezolvarea reclamaţiilor. Astfel, din cele 176 de reclamaţii verificate, 52 au vizat un management defectuos al deşeurilor, 19 depăşiri ale nivelului de zgomot, 13 au vizat activitatea de creştere a animalelor în gospodăriile cetăţenilor, 12 au vizat deversări de ape uzate menajere, celelalte au vizat aspecte privind calitatea aerului, condiţiile de bunăstare a animalelor din grădinile zoologice, activitatea de exploatare forestiera, calitatea apelor, s.a.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1169/2017 pentru aprobarea nivelului de interventie in cazul speciilor de urs si lup, in interesul sanatatii si securitatii populatiei si in scopul prevenirii unor daune importante, reprezentantii Garzii Nationale de Mediu Comisariatul Judetean Neamt si ai Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt au emis puncte de vedere favorabile pentru aprobarea recoltarii/capturarii unor exemplare de urs, din zone unde exista riscul de producere a unor incidente asupra sanatatii si securitatii publice.

Precizăm că în cursul anului 2017 nu au fost înregistrate poluări, accidente sau incidente care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu (apă, aer, sol). A fost inregistrat un incident, respectiv un incendiu declansat de reactia puternic exoterma a unei cantitati de 20 kg sodiu metalic cu apa – determinarile efectuate la fata locului nu au indicat poluarea solului.”

 

Comisar Sef,

Dr. Jr. Petrariu Iftime


Admin
de Admin februarie 6, 2018 11:37
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget