ITM Neamţ a verificat angajatorii din domeniul protecție și gardă

Admin
de Admin martie 5, 2024 11:27

ITM Neamţ a verificat angajatorii din domeniul protecție și gardă

În perioada 22.02 – 01.03.2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a desfăşurat
Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale
privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii
care desfășoară activități de protecție și gardă.
Obiectivele campaniei au fost:
 identificarea angajatorilor care desfășoară activități de protecție și gardă,
privind respectarea prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și
luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze
dispozițiilor legale în materie;
 eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de
remediere;
 creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul
verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din
domeniul relaţiilor de muncă.

Au fost verificaţi 18 angajatori și un număr de 33 obiective de pază. Pentru deficienţele
constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 21 măsuri pentru remedierea
neconformităților constatate și au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, din care 4
amenzi în cuantum de 44.500 lei şi 2 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în acţiunile de control au fost următoarele:
 primirea la muncă a două persoane fără încheierea contractului individual de
muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii:

 angajatorul nu respecta prevederile legale referitoare la durata zilnică maximă
legală a timpului de muncă (aceasta fiind mai mare de 12 ore), iar durata zilnică
a timpului de muncă de 12 ore nu era urmată de o perioadă de repaus de 24 de
ore;
 angajatorul nu a precizat în contractele individuale de muncă cu timp parțial
repartizarea programului de lucru;
 angajatorul nu a făcut dovada plății drepturilor salariale către toți salariații
îndreptățiți prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente
justificative;
 angajatorul nu a făcut dovada înmânării unui exemplar din contractul individual
de muncă pentru salariații unității.

Admin
de Admin martie 5, 2024 11:27
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns