Inspectorii ITM au făcut 320 de controale și au aplicat amenzi de 245.000 lei în luna octombrie

Admin
de Admin noiembrie 20, 2019 12:19

În perioada 01 – 31.10.2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, modificată şi completată, republicată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA OCTOMBRIE:

În această perioadă, s-au efectuat 320 controale, ocazie cu care s-au constatat 384 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 199 de sancţiuni contravenţionale, din care 11 amenzi în cuantum de 245.500 lei şi 188 de avertismente contravenţionale.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna octombrie, 8 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 133 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 171 de sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în cuantum de 21.500 lei şi 167 de avertismente contravenţionale.

În luna octombrie, inspectorii de muncă din cadrul ITM Neamţ au participat la 4 şedinţe ale Comitetului de Sănătate şi Securitate în Muncă (CSSM) organizate la  angajatori din judeţul Neamţ.

Având în vedere că în această lună s-a desfăşurat, la nivel european, Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, inspectorii de muncă au promovat evenimentul în cadrul CSSM (scopul şi obiectivele acestuia) şi au distribuit materiale furnizate de Inspecţia Muncii (pliante, CD-uri, postere).

La conferinţa cu tema „Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanţelor periculoase”, organizată în cadrul aceleiaşi săptămâni, desfăşurată în perioada 23-25 octombrie 2019, la Covasna, inspectorul şef, Ioan Popescu şi şeful serviciului de control SSM, Vasile Truşescu, au prezentat lucrarea „PLANTELE TOXICE. ASPECTE TEHNICE ŞI JURIDICE PRIVIND IMPLICAŢIILE LOR ÎN SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ”.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 16 evenimente de muncă. Cauzele evenimentelor comunicate au fost: cădere de la acelaşi nivel, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de traseu şi circulaţie. Dintre evenimentele comunicate, unul  a fost mortal. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna octombrie, 9 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 187   agenţi economici şi au aplicat în total 28 de sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în cuantum de 224.000 lei şi 21 avertismente scrise pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată şi completată.

În luna octombrie 2019, în cadrul celor 125 de acţiuni de control privind munca nedeclarată, a fost depistat un caz de încălcare a  prevederilor legale privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la angajator.

Pentru nerespectarea prevederilor legale, un angajator a fost sancţionat cu un avertisment contravenţional.

Ca urmare a neconformităţilor constatate, au fost dispuse 213 măsuri şi au fost aplicate 28 de sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în cuantum de 224.000 lei şi 21 avertismente scrise.

La un număr de 4 angajatori au fost depistate 11 persoane care prestau activitate nedeclarată.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată au fost aplicate 4 amenzi în cuantum de 220.000 lei. Au fost dispuse 4 măsuri.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017, au fost dispuse 38 de măsuri si un angajator a fost sancţionat cu avertisment contravenţional.

În perioada de referinţă, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 8 contracte colective de muncă.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA OCTOMBRIE:

1. Acţiunea naţională de informare şi control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în instituţiile dministraţiei publice din judeţul Neamţ

În luna octombrie, a continuat acţiunea dispusă de Inspecţia Muncii care urmăreşte verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în instituţiile administraţiei publice (consiliile locale, primării, alte autorităţi şi instituţii publice).

În perioada 16 septembrie – 10 octombrie 2019, s-au organizat acţiuni de control la toate unităţile administrativ teritoriale din judeţ, în vederea verificării modului în care au fost implementate recomandările şi soluţiile identificate cu ocazia întâlnirilor de informare.

Pentru abaterile constatate, unităţile verificate au fost sancţionate cu avertismente contravenţionale. Cele mai multe neconformităţi se referă la: asigurarea  supravegherii medicale, instruirea lucrătorilor, organizarea activităţii de prevenire şi protecţie, organizarea activităţii de prim ajutor, evaluarea riscurilor, verificarea instalaţiilor electrice.

La finalul acţiunii, respectiv în data de 15 octombrie 2019, a fost organizată, la sediul inspectoratului, o şedinţă de evaluare a rezultatelor obţinute, cu participarea reprezentanţilor unităţilor controlate, având ca obiect analiza rezultatelor.

2. Acţiunea nr. 23 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare şi conştientizare a cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României, cu privire la condiţiile de angajare şi la drepturile pe care le au ca lucrători în România

Conform Planului de cooperare operativă încheiat între Inspecţia Muncii şi Inspectoratul General pentru Imigrări, în luna octombrie s-au desfăşurat următoarele acţiuni:

07.10-11.10.2019 campania de informare a angajatorilor care au cetăţeni străini angajaţi;

21.10-25.10.2019 campania de informare a străinilor aflaţi la studii pe teritoriul României.

Astfel, în cadrul primei etape, în data de 09 octombrie 2019, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, a fost organizată, împreună cu Biroul pentru Imigrări al judeţului Neamţ, o sedinţă de informare şi conştientizare a angajatorilor.

La această întâlnire au participat inspectorul şef al ITM Neamţ, inspectorul şef adjunct relaţii de muncă, inspectori de muncă din cadrul serviciului control relaţii de muncă, un reprezentant al Biroul pentru Imigrări al judeţului Neamţ şi un număr de 11 reprezentanţi ai angajatorilor.

În cadrul acestei şedinţe de lucru, au fost dezbătute aspecte legate despre condiţiile în care străinii non UE pot presta activităţi lucrative pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile ce le revin angajatorilor, cât şi angajaţilor, riscurile la care se expun în situaţia utilizării cetăţenilor străini pentru activităţi lucrative, fără respectarea prevederilor legale.

În cadrul celei de-a 2 etape, în perioada 21 – 25.10.2019, s-au organizat 2 întâlniri cu străinii aflaţi la studii din cadrul Liceului Economic Administrativ Piatra Neamţ având un număr de 9 elevi străini prezenţi, respectiv Colegiul Tehnic Danubiana Roman, la care au participat un număr de 6 elevi străini. Scopul acestora a fost informarea cu privire la condiţiile în care pot fi prestate activităţi lucrative pe teritoriul naţional precum şi la drepturile şi obligaţiile ce le revin în calitate de angajaţi. Cu prilejul acestei acţiuni, s-a efectuat o vizită de inspecţie la un angajator.

 

3. Acţiunea nr. 7 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de către Comisia Europeană

În luna octombrie 2019, au fost verificate 4 societăţi şi 36 de produse.

Nu s-au constatat neconformităţi şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

4. Acţiunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională „Program educaţional privind prevenirea în mediul lucrativ şi consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” –Proiect AVE- Asta Vreau Eu!”)

În perioada aprilie -noiembrie 2019, la nivel naţional, s-a desfăşurat Actiunea „AVE – Asta Vreau Eu!” Cine începe de mic este mereu în siguranţă: succesul educaţiei în domeniul SSM – program educaţional privind prevenirea în mediul lucrativ şi consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial.

În judeţul Neamţ, la acest proiect au participat elevii de gimnaziu (clasle V-VIII) din cadrul Şcolii Profesionale din comuna Valea Ursului, alături de Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi un agent economic, partener al proiectului.

Proiectul, prin acţiunile sale, promovează valorile Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, oferind elevilor din şcoala gimnazială un program  educaţional  destinat  conştientizării  elementelor de prevenire în mediul lucrativ cât şi programe de învăţare la locurile de muncă organizate la agentul economic.

De asemenea, la unitatea şcolară, s-au desfăşurat lecţii practice deschise cu următoarele teme:

-utilizarea echipamentului individual de protecţie,lecţie prezentată de inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Neamţ;

-acordarea primului ajutor,lecţie prezentată de lucrătorii SERVICIULUI JUDEŢEAN DE AMBULANŢA NEAMŢ.

În cadrul acţiunii s-a desfăşurat un concurs de creaţie culturală constând în realizarea unor desene,eseuri tematice şi machete pe teme de securitate a muncii.

În urma vizitei la partenerul economic,elevii s-au familiarizat cu cerinţele din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi au experimentat în mod direct meseriile şi profesiile din cadrul unităţii, pentru a face o alegere informată a drumului profesional pe care îl vor urma după absolvirea şcolii.

Parteneriatele dintre inspectoratul teritorial de muncă şi şcoli constau în organizarea de activităţi în cadrul instituţiilor şcolare,workshop-uri cu teme de securitate şi sănătate în muncă,prezentarea unor clipuri video(despre prevenirea accidentelor la muncă).Relaţia dintre şcoală şi elevi va fi îmbogăţită prin introducerea unor şedinte care să permită o mai buna informare a părinţilor despre noile posibilităţi şi oportunităţi şi prezentarea la orele de dirigenţie a unor clipuri video sau prezentări cu meseriile de interes naţional.Toate aceste parteneriate se vor îmbogăţi prin discuţii anuale de planificare,foarte utile în implementarea unor noi proiecte în sprijinul comunităţii.

 5. Acţiunea nr. 10 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie privind privind respectarea de catre beneficiari sau împuterniciţi ai acestora a prevederiior Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 in domeniile prevazute la art. 13 si a prevederiior legale privind prevenirea si combaterea exploatarii copiilor/tinerilor prin munca în aceste domenii.

În perioada 07 – 11 octombrie 2019, s-a desfăşurat campania naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 în domeniile prevazute la art. 13 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea exploatarii copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii.

Au fost controlaţi 24 de beneficiari, la care lucrau 65 de zilieri, din care 24 de femei.

În domeniul relaţiilor de muncă, cu ocazia controalelor, au fost dispuse 24 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un beneficiar a fost sancţionat cu  avertisment contravenţional.

Rezultatele acţiunilor de control au fost prezentate într-un comunicat de presă postat pe site-ul instituţiei noastre în data de 18.10.2019.

6. Acţiunea nr. 26 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de verificare privind respectarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

În cadrul acestei campanii, s-a desfăşurat etapa de verificare pe site şi ulterior prin acţiuni de control la sediu, a respectării dispoziţiilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Conform acestei prevederi autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice la sediu propriu şi pe pagina proprie  de internet,în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an şi să menţină,o listă  a tuturor funcţiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

În cursul lunii octombrie, au fost verificate un numar de 258 site-uri de instituţii sau autorităţi publice.

Au fost controlate la sediu un număr de 63 institutii publice, iar pentru 56 dintre acestea,

s-au dispus 56 măsuri.

Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

7. Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 22.10.2019, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

  • ORDINUL nr.2.892/1.253/2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019, emitent: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE nr. 2.892 din 3 septembrie 2019, MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE nr. 1.253 din 21 august 2019, publicat în M.O. nr. 770 din 23 septembrie 2019;
  • ORDINUL nr.3.063/1.376/1.430/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, emitent: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE nr. 3.063 din 10 septembrie 2019 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE nr. 1.376 din 17 septembrie 2019 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr. 1.430 din 19 septembrie 2019, publicat în M.O. nr. 794 din 1 octombrie 2019, data intrării în vigoare: 1 octombrie 2019;
  • LEGEA nr. 169 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015 17132 312   5 43> V din Ordonanţa Guvernului nr.17/2015  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare  şi modificarea şi completarea unor acte normative, emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI, publicată în M.O nr. 815 din 8 octombrie 2019, data intrării în vigoare: 11 octombrie 2019;

Articolul V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1.           Alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1^1) Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, entităţilor fără personalitate juridică, precum şi persoanelor juridice de drept public aplicarea ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârşită de către persoana din cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale.”

  1. După alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:

“(2^1) Persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.

(2^2) Persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea şi persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entităţile fără personalitate juridică.

(2^3) Prevederile alin. (2^2) nu se aplică instituţiilor sau autorităţilor publice cărora prin acte normative de rangul legii,cu caracter special faţă de prezenta ordonanţă,li se impune expres folosirea ştampilelor.”

  • ORDINUL 3.265 din 10 octombrie 2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite  începând cu finele trimestrului III al anului 2019, emitent:MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, publicat în M.O.nr. 832 din 14 octombrie 2019, data intrării în vigoare: 14 octombrie 2019.
  1. ALTE NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA OCTOMBRIE:
  • ORDINUL SECRETARULUI GENERAL AL GUVERNULUI nr. 1.054 din 8 octombrie 2019 pentru aprobarea <LLNK 12019     0110MQ01   0 21>Normelor metodologice privind coordonarea şi supravegherea  prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice;
  • LEGEA 193 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea <LLNK 11991    50 13 2T1   0 17>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  • LEGEA nr. 194 din 29 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12010 132 10 201   0 18>Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;

În luna octombrie, doamna inspector şef adjunct RM, nominalizată ca înlocuitor al inspectorului şef, a participat la  reuniunea de lucru a Comisiei de Dialog Social şi la şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Neamţ.


Admin
de Admin noiembrie 20, 2019 12:19
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Vrei să faci parte din echipa noastră? Oferim salariu motivant!

TeleM Neamţ face angajări pentru posturile de reporter – redactor şi agent marketing.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de email: telemneamt@gmail.com.