Controale la spălătoriile auto din Neamţ

Admin
de Admin iulie 26, 2017 11:38

În perioada 20.07.2017 – 22.07.2017 s-a desfăşurat  “Campania naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănatate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul serviciilor de spălătorie auto”.

Obiectivele  Campaniei au fost:

 • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;
 • verificarea respectării de către societăţile care au obiect de activitate servicii de spălătorie auto (cod CAEN 4520) a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, referitoare la încheierea contractului individual de muncă, timpul de muncă şi de odihnă, salarizare;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea, de către societăţile care au obiect de activitate servicii de spălătorie auto a prevederilor legale menţionate;
 • verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inclusiv a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor privind necesitatea respectării la locul de muncă a prevederilor legale în domeniu, respectiv reducerea riscurilor specifice spălătoriilor auto, precum: cădere prin alunecare la acelaşi nivel, intoxicatii, electrocutare etc.

În perioada menţionată, au fost verificaţi un număr de 23 angajatori la care îşi desfăşurau activitatea un număr de 315 lucratori, dintre care 94 femei şi 10 tineri sub 18 ani.

În  domeniul relaţiilor de muncă:

Cu ocazia controalelor au fost constatate 15 deficienţe pentru care s-au dispus 15 măsuri.

Au fost sanctionaţi 4 angajatori şi au fost aplicate un număr de 4 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 50.000 lei, iar în cazul a 2 angajatori au fost formulate sesizări penale referitoare la regimul de muncă al minorilor.

În acţiunile de control au fost constatate, următoarele deficienţe:

 • nerespectarea dispoziţiilor legale cu privire la primirea la muncă a persoanelor fără forme legale de angajare;
 • nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară;
 • neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale;
 • nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către salariaţi;
 • nerespectarea prevederilor privind repartizarea timpului de muncă, pentru contractele individuale de muncă cu timp parţial;
 • nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligaţia de a completa dosarele de personal ale salariaţilor cu cel puţin actele necesare angajării.

În  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

S-au constatat un număr de 27 deficienţe pentru care s-au dispus măsuri de remediere. Au fost sancţionaţi un număr de 20 angajatori, cărora li s-au aplicat 27 sancţiuni contravenţionale. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 4.000 lei.

În acţiunile de control au fost constatate, următoarele deficienţe:

 • nerealizarea de catre angajatori a evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă;
 • neasigurarea unor pardoseli stabile, nealunecoase şi fără proeminenţe la locurile de muncă;
 • neasigurarea unei instruiri suficiente şi adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin informaţii şi instrucţiuni de lucru specifice locului de muncă;
 • neasigurararea măsurilor de prim ajutor în caz de accident;
 • lipsa efectuării examenelor medicale la angajare si periodic pentru toti lucrătorii;
 • neasigurarea de către angajator a echipamentului individual de protecţie având în vedere mediul umed în care lucrătorii îşi desfăşoară activitatea.

 

Admin
de Admin iulie 26, 2017 11:38
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget