Controale ITM Neamţ la angajatori din domeniul construcțiilor

Admin
de Admin aprilie 10, 2024 13:17

Controale ITM Neamţ la angajatori din domeniul construcțiilor

În perioada 01-06 aprilie 2024 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea
modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea
contractelor individuale de muncă precum și prevederile legale privind cerințele
minime de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care desfăşoară activități în
domeniile:„ construcții clădiri" – cod CAEN 41„ lucrări de geniu civil" – cod CAEN 42 și
„lucrări speciale de construcții" – cod CAEN 43.
Obiectivele acțiunilor de control au fost :
– identificarea și verificarea agenților economici care activeazã în domeniile:
„ construcții clădiri" – cod CAEN 41, „ lucrări de geniu civil" – cod CAEN 42 și „lucrări
speciale de construcții" – cod CAEN 43, privind respectarea prevederilor legale în
vigoare;
– eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii;
– creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și
securității și sănătății în muncă.

În cadrul acestei acţiuni, inspectorii de muncă au efectuat 31 de controale.
La 5 angajatori au fost identificate 11 persoane care prestau activitate fără a avea
încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară
începerii activităţii.
Pentru încălcarea legislaţiei în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății
în muncă, inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 34 sancţiuni contravenţionale
din care 30 amenzi în cuantum de 301.600 lei şi 4 avertismente contravenţionale. Au
fost dispuse 51 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.
Deficienţele constatate la angajatori au fost următoarele:
– primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în
formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii ;
– angajatorul nu respecta obligația de a ține la locul de muncã evidența orelor de
muncã prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de
sfârșit ale programului de lucru
– angajatorul nu respecta obligația de transmitere a datelor în REGES în termenul legal;
– dosarele de personal erau incomplete;
– angajatorul nu respecta obligația de a elibera o adeverințã de vechime pentru
salariați la încetarea activitãții;
– angajatorul nu a fãcut dovada plãții drepturilor salariale cãtre toți salariații unitãții;
– angajatorul nu a organizat activitatea de acordare a primului ajutor;
– angajatorul nu a asigurat echipamente de muncã fãrã pericol pentru securitatea și
sãnãtatea lucrãtorilor;
-angajatorul nu a asigurat măsuri de protecție colectivă împotriva riscului de cădere
de la înălțime (schele neconforme);
-angajatorul nu a asigurat o instruire corespunzătoare în domeniul SSM pentru lucrători.

Admin
de Admin aprilie 10, 2024 13:17
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget
Rifil
Facebook Pagelike Widget
Rifil