COMUNICAT DE PRESĂ ITM – Asigurarea transparenţei veniturilor salariale

Admin
de Admin septembrie 18, 2023 14:01

COMUNICAT DE PRESĂ ITM – Asigurarea transparenţei veniturilor salariale

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la
art. 2 alin. (1) si (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de
internet, în datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine
publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice
respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.
Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente:
> salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază,
indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
> tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor,
compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare
funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
> valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate
pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării
acestora;
> valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată
pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării
acesteia;
> orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza
legală a acordării acestora;
> orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi
baza legală a acestora.
Verificarea respectării acestei obligaţii intră în competenţa Inspecţiei Muncii.
Nerespectarea prevederilor legale menţionate anterior atrage răspunderea
contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză.

Admin
de Admin septembrie 18, 2023 14:01
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns