Campanie naţională de control la angajatorii care desfăşoară activităţi de depozitare şi comercializare a carburanţilor auto tip GPL

Admin
de Admin septembrie 3, 2023 10:33

Campanie naţională de control la angajatorii care desfăşoară activităţi de depozitare şi comercializare a carburanţilor auto tip GPL

În perioada 28.08-29.09.2023, se desfăşoară Campania Naţională
pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea şi
executarea contractelor individuale de muncă şi pentru verificarea modului în care
sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia
sănătăţii lucrătorilor, de către toţi angajatorii care desfăşoară activităţi de
depozitare şi comercializare a carburanţilor auto tip GPL – cod CAEN 4671 şi de
comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate –
cod CAEN 4730.
Obiectivele campaniei sunt:
– identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care
reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru
determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale;
– eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii
pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale
corespunzătoare;
– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce
priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de
muncă;
– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce
priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă;
– eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

Inspectorii de muncă vor verifica:
– angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă,
contracte individuale de muncă cu timp parţial etc);
– durata timpului de muncă şi munca suplimentară şi întocmirea evidenţei orelor
de muncă prestate de salariaţi;
– transmiterea, în termen legal, a contractelor individuale de muncă în registrul
general de evidenţă a salariaţilor;
– repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale);
– munca de noapte;
– acordarea drepturilor salariale şi garantarea în plată a salariului minim brut pe
ţară;

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ NEAMŢ

Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neamţ, Neamţ
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
E-mail: [email protected]
www.itmneamt.ro 2
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi primit acest
document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului
– dacă angajatorul a realizat evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor;
– dacă sunt marcate corespunzător căile de circulaţie a vehiculelor din staţiile
de distribuţie carburanţi;
– dacă sunt emise de către angajator instrucţiuni scrise privind folosirea surselor
de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă;
– dacă este realizată instruirea lucrătorilor cu privire la protecţia împotriva
exploziilor;
– dacă se asigură echipamentul individual de protecţie corespunzător (din
materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele
explozive) pentru lucrătorii din cadrul staţiei de distribuţie a produselor
petroliere.

Admin
de Admin septembrie 3, 2023 10:33
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns