Campanie naţională de control la angajatorii care desfăşoară activităţi de depozitare şi comercializare a carburanţilor auto tip GPL

Admin
de Admin octombrie 31, 2023 13:55

Campanie naţională de control la angajatorii care desfăşoară activităţi de depozitare şi comercializare a carburanţilor auto tip GPL

În perioada 28.08-31.10.2023, s-a desfăşurat Campania Naţională
pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea şi
executarea contractelor individuale de muncă şi pentru verificarea modului în care
sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia
sănătăţii lucrătorilor, de către toţi angajatorii care desfăşoară activităţi de
depozitare şi comercializare a carburanţilor auto tip GPL – cod CAEN 4671 şi de
comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate –
cod CAEN 4730.
Obiectivele campaniei au fost:
– identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care
reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru
determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale;
– eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii
pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale
corespunzătoare;
– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce
priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de
muncă;
– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce
priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă;
– eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.
Au fost verificaţi 37 angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor
au fost dispuse 57 de măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 40 sancţiuni
contravenţionale, din care 11 amenzi în cuantum de 22.700 lei şi 29 avertismente
contravenţionale.
Deficienţele cele mai frecvent constatate în acţiunile de control au fost următoarele:
 angajatorul nu respectă dispozițiile legale referitoare la acordarea repausului
săptămânal de 48 ore consecutive;
 angajatorul nu respectă obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de
muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de
sfârşit ale programului de lucru;
 angajatorul nu a făcut dovada eliberării salariaților ale căror contracte individuale
de muncă au încetat, a unei adeverinţe care să ateste activitatea desfăşurată de

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ NEAMŢ

Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neamţ, Neamţ
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
E-mail: [email protected]
www.itmneamt.ro 2
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi primit acest
document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului
aceștia, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi
un extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 angajatorul nu a cuprins în contractele individuale de muncă cu timp parțial
repartizarea programului de lucru;
 angajatorul nu respectă prevederile legale de a păstra la locul de muncă o copie a
contractului individual de muncă pentru salariați care prestează activitate la locul
de muncă,
 dosarele de personal erau incomplete;
 registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 nu era asigurată semnalizarea de securitate și sănătate în muncă la instalația
electrică;
 nu era organizată activitatea de acordare a primului ajutor în caz de urgență;
 angajatorul nu a asigurat controlul medical periodic al lucrătorilor și nu a dotat
toate locurile de muncă cu trusă medicală de prim ajutor;
 angajatorul nu a instruit corespunzător lucrătorii din punct de vedere a securităţii
şi sănătăţii în muncă;
 nu era asigurată semnalizarea zonelor unde pot apărea atmosfere explozive;
 rastelurile de depozitare a buteliilor nu erau legate la instalația de împământare;
 lucrătorii nu purtau echipamentul individual de protecție acordat de angajator;
 angajatorul nu a făcut dovada acordării echipamentului individual de protecție
către lucrători.

Admin
de Admin octombrie 31, 2023 13:55
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns