Asociațiile de proprietari somate să ia măsuri cu privire la acoperișurile deteriorate

Admin
de Admin februarie 6, 2020 14:23

Potrivit Legii 155/2010 – Legea Poliției Locale, art. 8, polițiștilor locali ai Poliției Locale Piatra Neamț le revin atribuții în domeniul disciplinei în construcții.

Având în vedere incidentele frecvente, provocate de rafalele de vânt asupra acoperișurilor și fațadelor blocurilor, agenții Compartimentului Disciplina în Construcții – Poliția Locală Piatra Neamț, începând cu luna ianuarie a anului 2020 și până în prezent, au somat 8 asociații de proprietari să ia măsuri, conform Legii 196/2018 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, astfel încât acoperișurile deteriorate sau fațadele degradate ale blocurilor pe care le administrează, să nu mai reprezinte pericole pentru pietoni și pentru autovehiculele ce se regăsesc în parcările de reședință sau în imediata vecinătate a imobilelor respective.

Reamintim că Legea 196/2018 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, prevede că ” ”administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi/sau modernizarea, după caz, a proprietăţii comune aferente condominiului sunt în sarcina asociaţiei de proprietari, iar cheltuielile legate de aceste activităţi reprezintă cheltuieli comune. În scopul administrării şi întreţinerii condominiului, asociaţia de proprietari încheie contracte în numele proprietarilor cu persoane fizice, persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare. Desemnarea administratorului şi încheierea contractului de administrare se fac de către comitetul executiv reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari, în baza mandatului acordat de adunarea generală, şi decizia se comunică tuturor proprietarilor” (art. 63).

Încălcarea articolului sus menționat se sancționează contravențional conform aceluiași act normativ, cu amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei (”neluarea de către asociaţia de proprietari, de preşedinte sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea şi menţinerea în stare de siguranţă şi funcţionare a condominiului şi a instalaţiilor comune aferente pe toată durata existenţei acestora, conform prevederilor legale în vigoare”).


Admin
de Admin februarie 6, 2020 14:23
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns