Controale ITM Neamţ la angajatori din domeniul fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

Admin
de Admin aprilie 18, 2024 11:44

Controale ITM Neamţ la angajatori din domeniul fabricarea produselor de  brutărie şi a produselor făinoase

În perioada 09-12 aprilie 2024 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea
modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea
contractelor individuale de muncă precum şi prevederile legale privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară
activităţi în domeniul “fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase” cod
CAEN 1071, 1072, 1073.
Obiectivele acţiunilor de control au fost :
– identificarea şi verificarea agenţilor economici care activeazã în domeniile:
“fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase”, privind respectarea
prevederilor legale în vigoare;
– eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii;
– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi
securităţii şi sănătăţii în muncă.

În cadrul acestei acţiuni, inspectorii de muncă au efectuat 16 controale.
Pentru încălcarea legislaţiei în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii
în muncă, inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 14 sancţiuni contravenţionale
din care 12 amenzi în cuantum de 30.100 lei şi 2 avertismente contravenţionale. Au
fost dispuse 22 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.
Deficienţele constatate la angajatori au fost următoarele:
– angajatorul nu respecta obligaţia de a ţine la locul de muncã evidenţa orelor de
muncã prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de
sfârşit ale programului de lucru;
– nerespectarea obligaţiei angajatorului referitoare la acordarea repausului săptămânal
de 48 ore consecutive;
-angajatorul nu respecta repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii care
este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus;
-angajatorul nu respecta obligaţia legală de a stabili salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, pentru sectorul industrie alimentară;
– dosarele de personal erau incomplete;
– angajatorul nu respecta obligaţia de a elibera o adeverinţã de vechime pentru
salariaţi la încetarea activitãţii;
– angajatorul nu a organizat activitatea de acordare a primului ajutor;
– angajatorul nu a asigurat echipamente de muncã fãrã pericol pentru securitatea şi
sãnãtatea lucrãtorilor;
– angajatorul nu a asigurat verificarea instalaţiei electrice la termenul scadent;
– angajatorul nu a asigurat o instruire corespunzătoare în domeniul SSM pentru
lucrători.

Admin
de Admin aprilie 18, 2024 11:44
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget
Rifil
Facebook Pagelike Widget
Rifil