Amenzi în cadrul unor controale ITM privind relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă

Admin
de Admin mai 4, 2018 13:34

În perioada 19 februarie -30 aprilie 2018 s-a desfăşurat Campania Națională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii salariaților temporari’’.

Obiectivele Campaniei au fost :

 • Creşterea gradului de conştientizare a agenţilor de muncă temporară in ceea ce priveşte necesitatea respectarii prevederilor legale aplicabile;
 • Creşterea gradului de conştientizare, a utilizatorilor şi a salariaţilor temporari in ceea ce priveşte necesitatea respectarii prevederilor legale aplicabile;
 • Diminuarea consecintelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agentii de muncă temporară şi a utilizatorilor a prevederilor legale în domeniul de referinţă;
 • Verificarea respectarii de către agenţii de muncă temporară, care au obiect de activitate principală „Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului” cod CAEN 7820, a prevederilor legale in domeniul relatiilor de muncă, referitoare la: contractele de punere la dispoziţie, contractele de muncă temporară, registrul general de evidenţă a salariaţilor.
 • Garantarea unui nivel adecvat de protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, pentru lucrătorii detaşati pe teritoriul României şi pentru lucrătorii detaşati de pe teritoriul României.

Grupul ţintă:

-societăţile   care   desfăşoară   „Activităţi   de   contractare,   pe   baze   temporare,   a personalului, conform codului CAEN 7820”;

În cadrul campaniei, au fost verificati un numar de 4 agenti de munca temporara si 2 utilizatori. Cu ocazia verificarilor efectuate, s-au constatat 12 deficiente, astfel: în domeniul relaţiilor de muncă  10, în domeniul securităţii şi sănătăţii in munca 2, pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea acestora. S-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 1.500 lei, in domeniul relaţiilor de muncă.

Deficienţe identificate în domeniul relaţiilor de muncă:

 • nerespectarea de catre utilizator a dispoziţiilor privind repausul saptamanal;
 • nerespectarea de catre utilizator a dispoziţiilor privind prestarea activitaţii in zilele de sarbatoare legala;
 • nerespectarea de catre utilizator a dispoziţiilor referitoare la completarea dosarelor de personal cu documente care atesta calificarea salariatilor;
 • nerespectarea de catre agentul de muncă temporară a dispoziţiilor privind repausul saptamanal;
 • nerespectarea de catre agentul de muncă temporară a dispoziţiilor privind prestarea activitaţii in zilele de sarbatoare legala;
 • nerespectarea de catre agentul de muncă temporară a dispoziţiilor privind repartizarea timpului de munca;
 • nerespectarea de catre agentul de munca temporara a dispoziţiilor privind durata zilnica a timpului de munca de 12 ore, urmata de o perioadă de repaus de 24 de ore.

Deficiente identificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • lucrătorii nu utilizează echipamentul individual de protecţie pus la dispoziţie de către utilizator;
 • nerespectarea de către utilizator a dispoziţiilor referitoare la semnalizarea în zona de circulaţie a mijloacelor de transport intern (motostivuitoare).

Admin
de Admin mai 4, 2018 13:34
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns