Amenzi de peste 200.000 de lei aplicate de inspectorii ITM în luna septembrie

Admin
de Admin octombrie 16, 2019 14:14

În perioada 1 – 30 septembrie 2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE

În această perioadă, s-au efectuat un număr de 222 controale, ocazie cu care s-au constatat 244 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 181 de sancţiuni contravenţionale, din care 9 amenzi în cuantum de 201.500 lei şi 172 de avertismente contravenţionale.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna septembrie, 5 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 119 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 164 de sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în cuantum de 21.500 lei şi 160 de avertismente contravenţionale.

În luna septembrie, inspectorii de muncă din cadrul ITM Neamţ au participat la o şedinţă a Comitetului de Sănătate şi Securitate în Muncă organizată la un angajator din judeţul Neamţ. În cadrul discuţiilor, a fost încurajată realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice, astfel încât lucrătorii să aibă posibilitatea de a solicita îmbunătăţiri privind securitatea şi sănătatea în muncă, de a oferi sugestii şi de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 22 de evenimente de muncă. Cauzele evenimentelor comunicate au fost: cădere de la acelaşi nivel, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, agresarea unor lucrători aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, accident de traseu şi circulaţie. Dintre evenimentele comunicate, 3 au fost mortale. Decesul victimelor nu a survenit din cauze violente.Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna septembrie, 7 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 103   agenţi economici şi au aplicat în total 17  sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în cuantum de 180.000 lei şi 12 avertismente scrise, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată şi completată.

La un număr de 5 angajatori, au fost depistate 9 persoane care prestau activitate nedeclarată. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată, au fost aplicate 5 amenzi în cuantum de 180.000 lei. Au fost dispuse 5 măsuri.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017, au fost dispuse 34 de măsuri; nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

În perioada de referinţă, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 9 contracte colective de muncă.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA SEPTEMBRIE

I. Acţiunea naţională de informare şi control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în instituţiile administraţiei publice din judeţul Neamţ

În luna septembrie, a continuat acţiunea dispusă de Inspecţia Muncii, care urmăreşte verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în instituţiile administraţiei publice (consiliile locale, primării, alte autorităţi şi instituţii publice).

Cu această ocazie, în perioada 04-12.09.2019, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ au organizat 4 întâlniri de informare, cu reprezentanţi ai unităţilor din administraţia publică locală a judeţului Neamţ.

La aceste şedinţe au participat 78 de reprezentanţi ai primăriilor şi 19  reprezentanţi ai altor instituţii publice.

După etapa de informare, s-a desfăşurat etapa de control, fiind verificate toate primăriile din judeţ. Inspectorii de muncă au constatat 172  de neconformităţi şi au dispus tot atâtea  măsuri de remediere. Pentru abaterile constatate, unităţile verificate au fost sancţionate cu avertismente contravenţionale. Cele mai multe neconformităţi se referă la: asigurarea  supravegherii medicale, instruirea lucrătorilor, organizarea activităţii de prevenire şi protecţie, organizarea activităţii de prim ajutor, evaluarea riscurilor, verificarea instalaţiilor electrice.

II. Acţiunea naţională de control conform Planului de cooperare operativă încheiat între Inspecţia Muncii şi Inspectoratul General pentru Imigrări

În scopul îndeplinirii acţiunilor prevăzute în Planul de cooperare operativă încheiat între Inspecţia Muncii şi Inspectoratul General pentru Imigrări, în perioada 16 – 22 septembrie 2019, s-a derulat o campanie la nivel naţional pentru depistarea angajaţilor străini ilegali şi combaterea muncii nedeclarate a străinilor.

În cadrul acestei acţiuni, au fost verificaţi 8  angajatori. Nu au fost depistaţi străini care prestau muncă nedeclarată şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

III. Acţiunea nr. 7 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de către Comisia Europeană.

În luna septembrie  2019, au fost verificate 4 societăţi şi 34 de produse.

Nu s-au constatat neconformităţi şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

IV. Acţiunea nr. 11 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă

Conform metodologiei de control, în perioada 16 – 25.09.2019, s-a derulat a doua etapă din Campania naţională în domeniul relaţiilor de muncă cât şi în domeniul securităţii şi sănătăţii  în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul: fabricarea si comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte (cod CAEN 13,14,15).

Din punct de vedere al relaţiilor de muncă şi al securităţii si sănătăţii în muncă, în cadrul acestei etape, au fost verificaţi 39 angajatori, cu un număr total de 1.307 lucrători.

Cu această ocazie, a fost depistată 1 persoană care presta activitate nedeclarată. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată, a fost aplicată o amendă în cuantum de 20.000 lei.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sancţionaţi 27 angajatori, cu 42 de sancţiuni contravenţionale, din care o amendă în cuantum de 4.000 lei si 41 avertismente.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost dispuse 46  de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

V. Acţiunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare şi control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, în cazurile în care activităţile economice desfăşurate necesită utilizarea substanţelor chimice periculoase în procesele tehnologice

Acţiunea se derulează în semestrul II din anul 2019 şi se desfăşoară în toate judeţele la angajatorii care desfăşoară activităţi clasificate conform CAEN în Secţiunea C – Industria prelucrătoare şi care utilizează substanţe periculoase în procesele tehnologice, mai puţin diviziunile CAEN 19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului şi 20 – Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

În perioada 08.07.-13.08.2019, s-a derulat etapa de control a „Acţiunii de informare şi control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, în cazurile în care activităţile economice desfăşurate necesită utilizarea substanţelor chimice periculoase în procesele tehnologice”.

În luna septembrie, s-au centralizat rezultatele acţiunilor de control în cadrul unui raport final care s-a transmis Inspecţiei Muncii la data de 20 septembrie 2019.

În cadrul acestei acţiuni, au fost verificaţi 6 angajatori cu un număr total de 83 de salariaţi.

Pentru nerespectarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă, în cazurile în care activităţile economice desfăşurate necesită utilizarea substanţelor chimice periculoase în procesele tehnologice, au fost dispuse 9 măsuri de remediere a deficienţelor şi s-au aplicat 9 avertismente contravenţionale.

VI. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 17.09.2019, ora 11:00, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI 634 din 27 august 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi  pe piaţa forţei de muncă în anul 2019;
  • ORDINUL PREŞEDINTELUI ANFP nr.1.886 din 13 august 2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile  şi instituţiile publice;
  • ORDINUL MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE nr.2.876 din 2 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice,planul de conturi pentru instituţiile de aplicare a acestuia;
  • ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTRNE nr.1.311 din 13 august 2019,privind publicarea textului anexei I la Convenţia asupra efectelor transfrontaliere ale accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie 1992), adoptate prin Decizia 2014/2 în cadrul celei de-a 8-a Conferinţe a părţilor la Convenţie (Geneva,3-5 decembrie 2014);
  • HOTÃRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI 645 din 27 august 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.537/2001 pentru înfiinţarea Centrului de pregătire şi Perfecţionare al Inspecţiei Muncii, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii;

În data de 26 septembrie 2019, inspectorul şef a participat la reuniunea Comisiei de Dialog Social organizată în sala “Mihail Sadoveanu” a Palatului Administrativ, ocazie cu care a prezentat un material informativ cu tema: „AVE  – program educaţional privind prevenirea în mediul lucrativ şi consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial”.

În data de 30 septembrie 2019, inspectorul şef al ITM Neamţ a participat la şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Neamţ care s-a desfăşurat în sala “Ion Creangă” a Palatului Administrativ.

VII. ALTE NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA SEPTEMBRIE

ORDINUL MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE 2.892/1.253/2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019

”Pentru semestrul II al anului 2019, începând cu luna octombrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor <LLNK 12018     0110 392  33 32>art. 33 din Normele metodologice de aplicare a <LLNK 12018   165 12 211   0 18>Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin <LLNK 12018  1045 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei”.


Admin
de Admin octombrie 16, 2019 14:14
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Publicitate

Zumba Fitness cu Bazil

Vrei să faci parte din echipa noastră? Oferim salariu motivant!

TeleM Neamţ face angajări pentru posturile de reporter – redactor şi agent marketing.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de email: telemneamt@gmail.com.