Amenzi de 197.000 lei aplicate de către inspectorii ITM în luna aprilie

Admin
de Admin mai 15, 2019 14:01

În perioada 1 – 30 aprilie 2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicată, Legii nr. 319/2006, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA APRILIE:

În această perioadă, s-au efectuat 273 de controale, ocazie cu care s-au constatat 265 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 121 de sancţiuni contravenţionale din care 22 amenzi în cuantum de 197.500 lei si 99 de avertismente contravenţionale.

I. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ ( SSM)

8 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 117 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 96 de sancţiuni contravenţionale in cuantum de 43.000 lei.

Analiza situaţiei accidentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 12 evenimente cu incapacitate temporară de muncă (cădere la acelaşi nivel/de la mică înălțime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de traseu).

 

II. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ (RM)

9 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 156 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 154.500 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată – Codul Muncii, Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii.

La 6 angajatori, au fost depistate 6 persoane  fara forme legale de angajare. Au fost dispuse 6 măsuri şi s-au aplicat 6 amenzi în cuantum de 120.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii aprilie 2019, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor au fost dispuse 60 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din actul normativ menţionat, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA APRILIE

I. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 16.04.2019, ora 11:00, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul inspectoratului. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, pentru modificarea şi completarea unor acte normative – Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 

II. Campania „Informare Acasa! Siguranta in lume!”

Ministerul pentru Români de Pretutindeni (MRP), a relansat în data de 9 aprilie 2019, Campania „Informare Acasă! Siguranța în lume!”, prima etapă fiind dedicată tinerilor, elevilor și studenților. Campania s     -a desfășurat in fiecare județ și în municipiul București cu sprijinul Ministerului Educației Naționale.

În cadrul acestor evenimente, în data de 17 aprilie 2019, inspectorul șef a participat la o întâlnire de informare, organizată în sala “Calistrat Hogaș” a Palatului Administrativ, ocazie cu care a prezentat un material referitor la tematica campaniei.

 

III. Acţiunea de informare si constientizare cu privire la respectarea legislaţiei  specifice  privind  ucenicia   la  locul  de  muncă  efectuarea  stagiului   pentru absolvenţii de invaţământ superior si internshipul.

În perioada 15.04.-31.05.2019, la nivel național se derulează acțiunea de informare și constientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice  privind  ucenicia   la  locul  de  muncă, efectuarea  stagiului pentru absolvenţii de invăţământ superior si internshipul cu urmatoarele obiective:

1) Îndrumarea entităţilor care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi intershipul.

2) Creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajator care pot, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă, inclusiv contract de ucenicie, contract de stagiu-anexa la contractul individual de muncă, sau de a utiliza interni in baza contractului de internship, pentru a-şi asigura forţă de muncă calificată, în funcţie de cerinţele organizaţiei;

Atingerea obiectivelor se realizează prin sesiuni de informare/conștientizare organizate de către ITM Neamț la care vor paticipa persoane din grupul țintă vizat de acțiune, astfel: persoane interesate, cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 ani, în vederea obținerii unei calificări în sistemul de formare profesională a adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă si persoane care au împlinit 16 ani, care doresc să participe la programe de internship în scopul dezvoltării abilităților profesionale.

In cadrul acestei acţiuni, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a programat  o serie de întâlniri cu reprezentanţii entităţilor care au calitatea de angajator, din diverse domenii de activitate: societăţi comerciale, regii autonome, persoane juridice, persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuate, intreprinderi familiale, cooperaţie, reprezentanţi ai organizaţiilor patronale si sindicale, reprezentanţi ai altor instituții de stat.

În data de 16.04.2019, în cadrul ședinței de informare a Consiliului Consultativ Tripartit,  inspectorul şef adjunct in domeniul relaţiilor de muncă a prezentat “Acţiunea de informare si conştientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice  privind  ucenicia   la  locul  de muncă, efectuarea  stagiului   pentru absolvenţii de invătământ superior si internshipul”, fiind prezentate obiectivele acțiunii de informare și conștientizare, grupul țintă, motivarea acțiunii de informare și conștientizare, durata acțiunii de informare și conștientizare precum și alte acte normative de bază.

În data de 17.04.2019, s-a desfăşurat o intâlnire in sala de şedinţe a inspectoratului teritorial de muncă. La această sesiune de informare au participat inspectorul şef adjunct in domeniul relaţiilor de muncă, inspectori de muncă din cadrul compartimentului contracte colective de muncă si monitorizare relaţii de muncă, serviciului control relaţii de  muncă si serviciului control securitate si sănătate in muncă precum si reprezentanţii entităţilor care au calitatea de angajator, din toate domeniile de activitate: societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, precum şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi sindicale, fiind prezente un număr de 13 persoane.

 

IV. Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

În luna aprilie, s-au finalizat acțiunile din cadrul Campaniei naționale „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale” care s-au desfășurat în 2 etape: perioada februarie – iunie anul 2018, respectiv octombrie 2018 – aprilie 2019 .

Obiectivele urmărite au fost:

educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur;

– crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piaţa muncii.

Grupul ţintă a fost format din elevii de liceu, şi cadrele didactice de la: Colegiul Tehnologic “Spiru Haret” Piatra Neamț, Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț , Liceul de Arte “Victor Brauner” Piatra Neamț, Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț, Colegiul Național “Gheorghe Asachi”  Piatra Neamț si Liceul Teologic Ortodox “SF. ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA” .

În cadrul proiectului au fost selectați 15 cadre didactice si 32 elevi participanți,  din clasele a X-a si a XI-a.

În data de 10.04.2019, la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamt,  s-a desfăşurat etapa județeană a concursului „Ştiu şi aplic! SECURITATEA SI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BANCILE ȘCOLII!”, în cadrul proiectului „Valențe culturale ale securității și sănătății în muncă”.

În data de 19 aprilie 2019, la sediul inspectoratului, au fost premiați câștigătorii concursului„ Știu și aplic – SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BANCILE ȘCOLII”.

Câștigatorii concursului judeţean vor participa, în perioada 17.05.-19.05.2019, la concursul naţional care se va desfăşura la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”  laşi.

 

V. În luna aprilie 2019, inspectorii de muncă au participat la o şedinţă a comitetului de securitate şi sănătate în muncă organizată de un angajator cu peste 50 de lucrători, şedinţă în cadrul căreia a fost încurajată realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice, astfel încât lucrătorii să aibă posibilitatea de a solicita îmbunătăţiri privind securitatea şi sănătatea în muncă, de a oferi sugestii şi de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase.


Admin
de Admin mai 15, 2019 14:01
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Vrei să faci parte din echipa noastră? Oferim salariu motivant!

TeleM Neamţ face angajări pentru posturile de reporter – redactor şi agent marketing.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de email: telemneamt@gmail.com.