Amenzi de 185.500 lei aplicate de inspectorii ITM în luna martie

Admin
de Admin aprilie 17, 2019 12:04

În perioada 1 – 31 martie 2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicată, Legii nr. 319/2006, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA MARTIE

În această perioadă, s-au efectuat 266 de controale, ocazie cu care s-au constatat 373 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 155 de sancţiuni contravenţionale din care 17 amenzi în cuantum de 185.500 lei si 138 de avertismente contravenţionale.

1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ (SSM)

7 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 116 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 134 de sancţiuni contravenţionale in cuantum de 42.500 lei.

Analiza situaţiei accidentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 14 evenimente cu incapacitate temporară de muncă (cădere la acelaşi nivel/de la mică înălțime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de traseu).

2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ (RM)

12 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 150 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 21 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 143.000 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată – Codul Muncii, Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii,  H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

La 6 angajatori, au fost depistate 7 persoane  pentru care angajatorii nu au încheiat forme legale de angajare. Au fost dispuse 6 măsuri şi s-au aplicat 6 amenzi în cuantum de 140.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii martie 2019, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor au fost dispuse 67 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din actul normativ menţionat, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Un numar de 3 angajatori au fost sancționați contravențional cu avertisment.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA MARTIE

1. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 19.03.2019, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul inspectoratului. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 5 martie 2019 pentru completarea <LLNK 12018 176 10 201   0 18>Legii nr. 176/2018 privind internshipul;
  • Legea nr. 47 din 11 martie 2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019,  emitent PARLAMENTUL ROMÂNIEI.

2. Acţiunea nr. 19 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – ACTIUNE DE MONITORIZARE privind riscurile existente la locurile de muncă din microintreprinderi (1-9 lucratori), perioada de desfasurare trim I-IV 2019.

OBIECTIVUL ACŢIUNII

Acţiunea are ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în microîntreprinderi, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.

Acţiunea de monitorizare urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în microîntreprinderi. Acţiunea de monitorizare va viza microîntreprinderi din toate domeniile de activitate.

Conform metodologiei de lucru transmisă de Inspecția Muncii, în perioada de raportare, inspectorii de muncă au transmis în format electronic prin email chestionarul privind respectarea cerintelor minime generale de securitate şi sănătate în muncă.

Un număr de 160 de microîntreprinderi au răspuns  si au transmis chestionarul completat.

3. Acţiunea de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime  pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat.

În luna martie 2019 au fost efectuate vizite de control la angajatorii (întreprinderi mici, mijlocii și mari, cu capital de stat, privat și mixt) care  deţin instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat, indiferent de codul CAEN.

Au fost verificate un numar de 23 societăţi având un număr de 38 lucrători la locurile de muncă controlate.

În domeniul securității și sănătății în muncă, s-au constatat un număr de 29 deficiențe pentru care s-au dispus 29 măsuri de remediere. Au fost sancționați un număr de 21 angajatori, cărora li s-a aplicat 28 avertismente contravenționale și 1 amendă în valoare de 5.000 lei.

Deficienţe identificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

  • Angajatorii nu au asigurat o semnalizare corespunzatoare la locul de munca;
  • Angajatorii nu au efectuat verificarea periodică a instalaţiei electrice;
  • Angajatorii nu au afişat la locul de muncă instrucţiunile interne de exploatare a GPL (unde pot aparea atmosfere explozive);
  • Angajatorii nu au obţinut autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, înainte de începerea desfăsurarii activităţilor de “vanzare cu amanuntul a combustibililor, gazului imbuteliat, cod CAEN 4778 si de comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate”, cod CAEN 4730;
  • Angajatorii nu asigura elaborarea / actualizarea documentului privind protectia impotriva exploziilor;
  • Angajatorii nu a asigurat, acolo unde este necesar, sortimentele de echipament individual de protectie pentru fiecare loc de munca;

4. Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Valente culturale.

In scopul pregătirii tinerilor, anterior intrării lor pe piaţa forţei de muncă, cu privire la riscurile profesionale şi la drepturile şi obligaţiile lucrătorilor, s-a considerat necesară continuarea proiectului „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, pe toată perioada anului scolar 2018-2019.

In luna martie s-au predat ultimile teme elevilor din clasele implicate în proiectul          „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, implementat pe perioada anului scolar 2018-2019, de inspectoratul teritorial de muncă împreună cu inspectoratul şcolar judetean.

Proiectul are ca obiectiv formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee si şcoli profesionale din judeţul Neamţ, respectiv Liceul Tehnologic Economic Administrativ, Liceul de Arte ,, Victor Brauner’’, Colegiul Naţional de Informatica, Colegiul Naţional ,,Gheorghe Asachi’’, Colegiul Tehnologic ,, Spiru Haret’’, Liceul Teologic Ortodox ,, Sfinţii Constantin si Elena’’, la care participă 17 clase cu un numar de 418 de elevi, coordonaţi de 17 cadre didactice.

Urmatoarea etapa a acţiunii, respectiv etapa judeţeană a concursului ,, STIU si APLIC’’ s-a desfasurat in data de 10.04.2019, la Liceul Tehnologic Economic Administrativ, la care au participat toate cele 6 unităţi de invaţamant implicate, respectiv 32 de elevi coordonaţi de 16 profesori.

5. In perioada 27.03.2019 – 31.03.2019, conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a participat la intalnirea de lucru organizata de Inspectia Muncii , pentru evaluarea activitatii in anul 2018. Activitatea institutiei a fost apreciata ca fiind foarte buna, realizandu-se toate obiectivele, conducerea institutiei primind calificativul “foarte bine”.


Admin
de Admin aprilie 17, 2019 12:04
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Declaratia Starea de Alerta

Facebook Pagelike Widget

Vrei să faci parte din echipa noastră? Oferim salariu motivant!

TeleM Neamţ face angajări pentru posturile de reporter – redactor şi agent marketing.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de email: [email protected]