Amenzi de 142.500 lei aplicate de inspectorii ITM în luna aprilie

Admin
de Admin mai 12, 2021 15:09

Amenzi de 142.500 lei aplicate de inspectorii ITM în luna aprilie

În perioada 01-30.04.2021, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2021, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA APRILIE:

În această lună s-au efectuat 233 de controale, ocazie cu care s-au constatat 246 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) şi s-au dispus 252 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 161 de sancţiuni contravenţionale din care 19 amenzi în cuantum de 142.500 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna aprilie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 103 vizite de control şi evaluare la angajatori, au constatat un număr de 106 abateri de la prevederile legale şi au dispus 112 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 67 angajatori au fost sancţionaţi cu 106  sancţiuni contravenţionale, din care 98 avertismente contravenţionale şi 8 amenzi în cuantum de 30.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 14 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, căderea de la acelaşi nivel şi accidentele de circulaţie.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna aprilie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au efectuat un număr de 130 controale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, au dispus 140 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 55 de sancţiuni contravenţionale, din care 11 amenzi în cuantum de 112.000 lei şi 44 avertismente contravenţionale pentru încălcări ale prevederilor Legii nr.53/2003-Codul muncii, republicată, modificată şi completată şi ale H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

La 4 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 5 persoane care prestau muncă nedeclarată, din care  4 persoane prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă şi 1 persoană nu avea contractul individual de muncă transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor. Au fost dispuse 4 măsuri şi au fost aplicate 4 amenzi în cuantum de 100.000 lei (3 amenzi de 20.000 lei  şi o amendă de 40.000 lei). Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt construcţii, comerţ, bar şi creşterea animalelor.

În perioada de referinţă, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 4 contracte colective de muncă şi 3 acte adiţionale la contractele colective de muncă.

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA APRILIE:

I. Acţiune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada de raportare a fost menţinută starea de alertă şi a fost verificată respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, în vederea  asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor. În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, asemenea celorlalte inspectorate din ţară, a efectuat controale, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă. Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respectării prevederilor art.5 din legea mai sus menţionată, respectiv:

– măsura stabilită la art.5 alin.1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), lit.e, cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială;

– măsura stabilită la art.5 alin.3 (măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc), lit.f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.

În cadrul acestei acțiuni, în luna aprilie 2021, inspectorii de muncă au verificat un centru rezidențial de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, cu privire la modul de respectare a prevederilor art.2 din anexa 1 la H.G. nr. 35/2021. Nu au fost dispuse măsuri şi nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

În luna aprilie 2021, inspectorii de muncă au verificat un număr de 97 agenţi economici, cu un număr total de 430 salariaţi. Au fost efectuate un număr de 97 controale, din care 95 controale de zi şi 2 controale în timpul nopţii.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sanctionaţi contravenţional un număr de 26 angajatori cu 25 avertismente contravenţionale  şi o amendă în cuantum de 1000 lei şi au fost dispuse 26  măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

II. Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană

În luna aprilie au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 23 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

III. Acţiuni de informare în cadrul Campaniei “Informează-te, lucrează legal şi cunoaşte-ţi drepturile pentru a fi protejat”

În luna  aprilie 2021, în cadrul campaniei “Informează-te, lucrează legal şi cunoaşte-ţi drepturile pentru a fi protejat”, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ au distribuit materialele informative despre munca sezonieră în Germania şi Marea Britanie, în locuri consacrate având afluenţă mare de persoane: primării de pe raza judeţului Neamţ, gările din Piatra Neamt, Roman, Bicaz şi Roznov,autogări, staţii de transport în comun, pieţe şi târguri de pe raza judeţului Neamţ.

Scopul acestui demers a fost de a ne asigura că cetățenii care decid să plece să muncească sezonier în Germania şi Marea Britanie, își cunosc drepturile pe care le au și știu cui să se adreseze dacă întâmpină probleme, pentru a evita, în acest fel, situațiile de abuz asupra lucrătorilor români.

În cadrul acestei acţiuni, au fost contactate conducerile gărilor, autogărilor şi operatorilor care efectuează transport rutier de persoane, cu care s-a realizat  un schimb de informaţii privind necesitatea respectării regulilor în cazul deplasării cetăţenilor români pentru a presta muncă în străinătate.

IV. Intâlnire de lucru on-line între Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale

Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ împreună cu Primăria Municipiului Roman au stabilit pentru anul 2021, un program de întâlniri de lucru între reprezentanţi ai mediului de afaceri din municipiul Roman şi reprezentanţi ai autorităţii publice locale şi ai instituţiilor descentralizate.

În data de 15 aprilie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a fost invitat să participe la întâlnirea de lucru care s-a desfăşurat on-line pe platforma electronică ZOOM. Inspectorul şef a prezentat noutăţile apărute în domeniile relaţii de muncă şi sănătate şi securitate în muncă şi a răspuns întrebărilor agenţilor economici participanţi. S-a discutat în mod deosebit despre munca nedeclarată, semnalată de participanţii la întâlnire, în special în domeniul construcţiilor.Inspectorul şef a prezentat activităţile Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ pentru identificarea şi combaterea acestui fenomen şi a solicitat sprijinul agenţilor economici în acest sens.

V. Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 16 aprilie 2021, din motive de siguranţă medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat de la distanţă, actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

VI.Participarea activă în comisiile de dialog social  

În data de 21 aprilie 2021, inspectorul şef al ITM Neamţ a participat la şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Neamţ pentru luna aprilie 2021, care s-a desfăşurat în sala Calistrat Hogaş a Palatului Administrativ.

 

C. NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA APRILIE

 • Hotărârea Guvernului 369 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei;
 • Legea nr. 58 din 2 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;
 • Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 214 din 22 februarie 2021 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Legea nr. 59 din 6 aprilie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;
 • Ordinul comun al Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Sănătăţii 197/462/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul  în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber,  pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic ;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 26 din 7 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 • Hotărârea Guvernului 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului 363 din 25 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor ;
 • Legea nr. 79 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul;
 • Legea nr. 81 din 12 aprilie 2021privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului    60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici279 din 2 aprilie 2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 29 din 15 aprilie 2021
 • pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor 494 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice  în domeniul contabilităţii instituţiilor publice;
 • Ordinul comun al Ministerului  Finanţelor şi al  Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale  449/257/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă  de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2021;
 • Ordinul comun al Ministerului  Finanţelor şi al  Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale  450/258/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021.

Admin
de Admin mai 12, 2021 15:09
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget