424 de controale și amenzi de 342.500 lei aplicate de inspectorii ITM Neamț în luna iulie

Admin
de Admin august 21, 2020 13:34

424 de controale și amenzi de 342.500 lei aplicate de inspectorii ITM Neamț în luna iulie

În perioada 01 – 31.07.2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

 

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA IULIE:

În această lună, s-au efectuat 424 de controale, ocazie cu care s-au constatat 379 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) şi s-au dispus 381 de  măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 244 de sancţiuni contravenţionale din care 39  de amenzi în cuantum de 342.500 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna iulie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 198 vizite de control şi evaluare la angajatori, au constatat 183 de abateri de la prevederile legale, au dispus 185 măsuri pentru remedierea deficienţelor şi au aplicat în total 183 de sancţiuni contravenţionale din care 18 amenzi în valoare de 31.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 14 evenimente de muncă. Cauzele cel mai des întâlnite pentru evenimentele comunicate au fost: accident de circulaţie, cădere de la acelaşi nivel,utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă. Dintre evenimentele comunicate, unul a fost mortal. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna iulie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au efectuat un număr de 226 controale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, au  dispus 196 de măsuri şi au aplicat în total 61 de sancţiuni contravenţionale din care 21  de amenzi în cuantum de 311.000 lei pentru încălcări ale prevederilor  Legii nr. 53/2003-Codul muncii,republicată, modificată şi completată şi  ale H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

La 10 angajatori,inspectorii de muncă au identificat 14 persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, din care 2 tineri cu vârsta între 15-18 ani.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată au fost aplicate 10 amenzi în cuantum de 280.000 lei şi au  fost dispuse 10 măsuri. În cazul unui angajator s-au înaintat către organele de cercetare penală, documentele necesare în vederea constatării infracţiunii pentru nerespectarea regimului de muncă al minorilor.Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: creşterea animalelor, facilităţi de cazare, baruri,restaurante, comerţ,activităţi de creditare, fabricarea produselor de patiserie.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017 au fost dispuse 76 de măsuri, iar 18 angajatori au fost sancţionaţi  contravenţional cu 3 amenzi în cuantum de 19.000 lei şi 15 avertismente contravenţionale.

În perioada de referinţă, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 14 contracte colective de muncă.

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA IULIE :

I. Acţiune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada stării de alertă, inspectorii de muncă au verificat respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, având în vedere necesitatea asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul  SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor. Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, asemenea celorlalte inspectorate din ţară, a efectuat controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă.

Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respectării prevederilor art.5 din lege, respectiv:

 • măsura stabilită la art.5 alin.1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), lit.e, cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială;
 • măsura stabilită la art.5 alin.3 (măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc), lit.f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.

În cadrul acestei acţiuni, în luna iulie 2020, în domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 3 controale la centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor  vârstnice, centre rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, cu privire la modul de respectare a prevederilor art.2 din anexa 1 la H.G. nr.394/2020.Au fost dispuse 2 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate, nefiind aplicate sancţiuni contravenţionale.

În luna iulie 2020, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii de muncă au verificat un număr de 194 agenţi economici menţionaţi la  art.6 – 9 din Anexa 3 la H.G. nr.394/2020, cu un număr total de 1016 salariaţi.Au fost efectuate un număr de 194 controale,atât pe timp de zi cât şi noaptea.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sanctionaţi contravenţional un număr de 104 angajatori cu 14 amenzi în cuantum de 14000 lei şi 108  avertismente  contravenţionale şi au fost dispuse 122 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

De asemenea, în luna iulie, inspectorii de muncă coordonaţi de inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de  Muncă  Neamţ, în colaborare cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ şi ai Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ, au efectuat controale comune, în sistem integrat, pe raza judeţului Neamţ, pentru verificarea respectării măsurilor de protecţie sanitară dispuse pe perioada stării de alertă, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus. Astfel, inspectorii de muncă au verificat  modul în care angajatorii asigură distanţarea fizică la locul de muncă, triajul şi dezinfectarea mâinilor la începerea lucrului, purtarea măştii de protecţie, întocmirea de instrucţiuni/proceduri privind prevenirea infectării cu noul coronavirus, instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. Acţiunea de control va continua în perioada următoare, în vederea conştientizării tuturor angajatorilor şi angajaţilor cu privire la necesitatea respectării măsurilor de prevenire a infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 

 II. Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în  muncă  la angajatorii  care îşi  desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor

Conform Programului-cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2020, în perioada 20-22 iulie 2020, s-a desfăşurat la nivel național, Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  la angajatorii care îşi  desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

Acţiunile de control efectuate în cadrul acestei campanii, au avut ca obiectiv specific identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, precum și verificarea respectării de către angajatorii din domeniul constructiilor, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Au fost verificaţi 25 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 35 de  deficienţe pentru  care au fost dispuse măsuri de remediere  şi au fost aplicate un număr de 27 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 4.000 lei .

În domeniul relațiilor de muncă, au fost constatate 10  deficienţe pentru  care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 2 sancţiuni contravenţionale.

Pentru încălcarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost dispuse 25 măsuri de remediere a neconformităților constatate, au fost sancționaţi un număr de 18 angajatori cu  25 de sancțiuni contravenționale, respectiv o amendă în cuantum de 4000 lei şi  24 de avertismente contravenţionale.

A fost oprită activitatea la un şantier, până la remedierea abaterilor constatate de către inspectorii de muncă.

 

III. Campania naţională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă

În luna iulie,  a continuat desfășurarea Campaniei naționale privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă.

Grupul țintă îl constituie angajatorii care figurează în portalul REGES, cu contracte individuale de muncă suspendate, angajatori  la care există informații privind primirea la muncă a salariaților carora le-au suspendat contractele de muncă și angajatori care, din datele obținute de la agențiile județene de ocupare a forței de muncă, rezultă că au solicitat sumele necesare plății indemnizației prevăzute la art.XI alin.(1) din O.U.G. nr.30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul acestei campanii, în luna iulie, au fost efectuate un număr de 172 de controale, atât pe timp de zi, cât şi noaptea ,inclusiv sămbata.

Pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă,  au fost aplicate 35 de sancțiuni în cuantum de 169.000 lei, din care  6 amenzi pentru muncă nedeclarată la 6 angajatori în cuantum de 140.000 lei, iar în temeiul altor prevederi legale, au fost aplicate 10 amenzi în cuantum de 29.500 lei şi  19 avertismente contravenţionale. Au fost depistate 7 persoane, care prestau muncă nedeclarată.

Pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă,  au fost aplicate 152 de măsuri de remediere a neconformităților constatate.

 

IV. Verificarea respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

În perioada 1 iulie – 31 iulie 2020, în zilele în care s-au înregistrat temperaturi extreme (mai mari de 37 grade C sau indicele de temperatură–umezeală ( ITU) a depăşit pragul critic de 80 unități), inspectorii de muncă au efectuat un număr de  12 controale la agenţi economici, având un număr total de 287 salariaţi. Urmare acţiunilor de control s-au constatat un număr de 6 neconformităţi privind aplicarea O.U.G. nr. 99/2000. Totodată, inspectorii de muncă au constatat că în unele intreprinderi verificate, au fost luate un număr total de 27 măsuri de protecţie a salariaţilor împotriva expunerii la temperaturi extreme. Urmare neconformităţilor constatate au fost aplicate un număr de 5 avertismente contravenţionale.

 

V. Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 17 iulie 2020, din motive de siguranţă medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat de la distanţă, actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

C. NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA  IULIE :

 • Hotărârea Guvernului 511 din 1 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020 476 20 301   0 14>anexelor nr. 1 şi <LLNK 12020   476 20 301   0 38>3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul ANOFM nr.491/25.06.2020;
 • Ordinele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 1106 şi 1107/30.06.2020;
 • Legea 101 din 1 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12005   372 11 211   0 18>Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;
 • Ordinul comun al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Culturii 1.109/2974 din 30 iunie 2020 pentru modificarea <LLNK 12020   743 523401   0 96>Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la <LLNK 12020    30182 321   0 67>art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin <LLNK 12020    32182 311   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020    30182 321   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială;
 • Ordinul comun al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Tineretului şi Sportului nr.110/654 din 30 iunie 2020 pentru modificarea <LLNK 12020   742 503401   0110>Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la <LLNK 12020    30182 321   0 67>art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin <LLNK 12020    32182 311   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020    30182 321   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie social;
 • Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS nr.1092/745 din 1 iulie 2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor  privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora  se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate  şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii,Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor Publice nr.1070/94/2087 din 11 iunie 2020 privind stabilirea categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de pericol deosebit acordat în baza prevederilor <LLNK 12020 56 10 201   0 38> 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19;
 • Ordinul Ministerului Sănătăţii 1.228 din 3 iulie 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare, formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi unele activităţi specifice organizate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice şi cele din domeniul diplomatic;
 • Legea nr. 105 din 3 iulie 2020 pentru completarea <LLNK 12010 176 12 261   0 18>Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12007   144 13 241   0 18>Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
 • Hotărârea Guvernului 517 din 1 iulie 2020 pentru completarea <LLNK 12020 81 22 311   0 44>art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
 • Legea nr. 115 din 8 iulie 2020 privind aprobarea <LLNK 12020 50180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
 • Legea nr. 116 din 8 iulie 2020 privind aprobarea <LLNK 12020 51180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 114 din 9 iulie 2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice;
 • Legea nr. 127 din 14 iulie 2020 privind aprobarea <LLNK 12020 39180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea <LLNK 12001   455 13 201   0 18>Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;
 • Hotărârea Guvernului 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 2.116 din 13 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 2.100 din 8 iulie 2020 pentru aprobarea <LLNK 12020    0310AZ21   0 10>Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii;
 • Hotărârea Guvernului 546 din 9 iulie 2020 privind modificarea şi completarea <LLNK 12008 611 22 381   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
 • Hotărârea Guvernului 570 din 21 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020 0BO0 371   0 14>anexelor nr. 2 şi <LLNK 12020     0BO0 381   0  1>3 la <LLNK 12020   553 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1.309 din 21 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
 • Legea nr. 141 din 21 iulie 2020 pentru aprobarea <LLNK 12020 67180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene;
 • Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 1.140 din 13 iulie 2020 pentru aprobarea <LLNK 12020     02703401   0 12>Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 3.011 din 21 iulie 2020 privind modificarea <LLNK 12016 587 52FA71   0 12>anexei nr. 4 “Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” la <LLNK 12016   587 52FA71   0 77>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;
 • Legea nr. 148 din 23 iulie 2020 pentru completarea <LLNK 12016 98 12 291   0 17>Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003 0923 2M1   0 32>Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 120 din 22 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Hotărârea Guvernului 570 din 21 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020 0BO0 371   0 14>anexelor nr. 2 şi <LLNK 12020     0BO0 381   0  1>3 la <LLNK 12020   553 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea CNSU nr.36/21.07.2020 privind constatarea pandemiei de COVID -19 şi stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecţia populaţiei.

Admin
de Admin august 21, 2020 13:34
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget

Vrei să faci parte din echipa noastră? Oferim salariu motivant!

TeleM Neamţ face angajări pentru posturile de reporter – redactor şi agent marketing.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de email: [email protected]