319 controale și amenzi de aproape 180.000 de lei aplicate de inspectorii ITM în luna noiembrie

Admin
de Admin decembrie 16, 2020 12:12

319 controale și amenzi de aproape 180.000 de lei aplicate de inspectorii ITM în luna noiembrie

În perioada  3191-30 noiembrie 2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA NOIEMBRIE

În această lună s-au efectuat 319 de controale, ocazie cu care s-au constatat 316 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) şi s-au dispus 246 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 168 de sancţiuni contravenţionale din care 16 amenzi în cuantum de 179.500 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna noiembrie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 166   de vizite de control şi evaluare la angajatori, au constatat un număr de 131  abateri de la prevederile legale şi au dispus 134 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 95 angajatori au fost sancţionaţi cu 130 sancţiuni contravenţionale, din care 121  de avertismente contravenţionale şi 9 amenzi în valoare de 26.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 16 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accidentele de circulaţie cădere de la înălţime şi incendiu. Dintre evenimentele comunicate, două au fost mortale. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna noiembrie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au efectuat un număr de 153 controale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, au dispus 112 de măsuri şi au aplicat în total 38 de sancţiuni contravenţionale, din care 7  amenzi în cuantum de 153.000 lei şi 31 de  avertismente contravenţionale pentru încălcări ale prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, modificată şi completată şi  ale H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

La şase angajatori, inspectorii de muncă au identificat şapte persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă şi o persoană  care presta muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de munca cu timp parţial.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată, au fost aplicate 6 amenzi în cuantum de 150.000 lei şi au fost dispuse 6 măsuri  de remediere a neconformităţilor constatate.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017, au fost dispuse 36 de măsuri, iar 12 angajatori au fost sancţionaţi cu 12 sancţiuni contravenţionale, din care 1 amendă în cuantum de 3000 lei şi 11 avertismente contravenţionale. Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt:  construcţii, comerţ, exploatare forestieră, creşterea animalelor şi  activităţi de curăţenie.

În perioada de referinţă, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 17 contracte colective de muncă.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA NOIEMBRIE

1. Acţiune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada stării de alertă a fost verificată respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de             COVID – 19, în vederea  asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor. În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, asemenea celorlalte inspectorate din ţară, a efectuat controale, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă. Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respectării prevederilor art.5 din legea mai sus menţionată, respectiv:

– măsura stabilită la art.5 alin.1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), lit.e, cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială;

– măsura stabilită la art.5 alin.3 (măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc), lit.f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.

În cadrul acestei acţiuni, în luna noiembrie 2020, inspectorii de muncă au verificat un număr de 162 agenţi economici, cu un număr total de 2.236 salariaţi.

Au fost efectuate un număr de 162 controale, din care 8 s-au desfăşurat noaptea.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sanctionaţi contravenţional un număr de 36 angajatori cu 34 avertismente  contravenţionale şi 3 amenzi în cuantum de 3000 lei şi au fost dispuse 37  măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

2. Campania naţională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea şi sănătatea în muncă, în vederea reducerii riscurilor de contaminare cu COVID-19

În perioada 10-24 noiembrie 2020, s-a desfăşurat Campania naţională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de  lucru, securitatea şi sănătatea la locul de muncă, în vederea diminuării riscului de contaminare cu COVID-19.

Conform metodologiei Inspectiei Muncii, inspectoratele teritoriale de muncă au declanşat în această perioadă, acţiuni de control la angajatori cu un număr de peste 50 de salariaţi, pentru verificarea  modului  de aplicare a  prevederilor  legale  privind  munca  la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru şi securitatea şi muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19.

Acţiunile de control efectuate în cadrul acestei campanii au avut ca obiectiv specific, conştientizarea şi determinarea angajatorilor cu peste 50 de salariaţi, de a organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră şi de a implementa munca la domiciliu şi telemunca, în vederea reducerii riscului de contaminare la locul de muncă, pe timpul deplasării la, şi de la locul de muncă, precum şi cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

În acest context, au fost transmise prin e-mail, la un număr de 254 angajatori, cu peste 50  de salariaţi din domeniul public şi privat, scrisori de informare cu privire la necesitatea luării de măsuri în vederea prevenirii infecţiei cu SARS-COV-2.

În cadrul acestei campanii, au fost verificaţi un număr de 61 angajatori, cu un număr total de 7732 salariaţi, dintre care 130 de salariaţi lucrează în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar 7602 de salariaţi au program de lucru individualizat.

Au fost verificaţi 61 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 99 de  deficienţe pentru  care au fost dispuse măsuri de remediere  şi au fost aplicate un număr 79 de  sancţiuni contravenţionale în cuantum de 28.000 lei .

3. Acţiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2020, coordonat de către Comisia Europeană

În luna noiembrie  2020, au fost verificate 4 societăţi şi un număr de 31 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

4. Acţiunea nr. 13 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo-scheletice (AMS), precum şi a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora

Acţiunea s-a derulat pe parcursul trimestrelor I-IV din anul 2020 si a fost adresată angajatorilor şi lucrătorilor, din sectorul public şi privat care desfăşoară activităţi în următoarele domenii de activitate:

comerţ cu ridicata şi amănuntul, transporturi rutiere de mărfuri,sănătate,industria textilă, producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule, agricultură,industria metalurgică, construcţii,industria alimentară,colectarea şi tratarea deşeurilor.

În cadrul acţiunii, au fost efectuate controale la un număr de 20 unităţi, având un număr total de 1007 angajaţi.Au fost constatate 15 deficienţe  pentru care s-au dispus 15 măsuri de remediere. Pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare, au fost aplicate un număr de 15 sancţiuni contravenţionale din care o amendă în cuantum de 1000 lei şi 14 avertismente contravenţionale.

5. Acţiunea nr. 15 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare si control pentru verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime de securitate si sanatate în munca de beneficiari – aşezăminte de cult şi prestatorii în domeniul construcţiilor care desfăşoară activităţi pe teritoriul acestora

Acţiunea s-a derulat în  perioada  martie-decembrie 2020 la unităţile de cult cu personalitate juridică, la care se desfăşoară lucrări de construcţii şi reparaţii  şi a  început cu etapa de informare şi conştientizare.

În perioada 01.06.2020-31.10.2020, s-a derulat etapa de verificare a societăţilor implicate în lucrări de construcţii şi reparaţii pe teritoriul lăcaşurilor de cult.

În cadrul etapei de control au fost verificaţi 6 angajatori cu un număr de 87 salariati.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost dispuse 9 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate şi au fost aplicate 8 avertismente contravenţionale şi o amendă în cuantum de 1.000 lei.

6. Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 16 noiembrie  2020, din motive de siguranţă medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat de la distanţă, actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

C. NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA NOIEMBRIE

 • Legea nr. <LLNK 12003 0227 din 2 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12000   156 11 211   0 18>Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice 2.948 din 30 octombrie 2020 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice la 30 septembrie 2020;
 • Legea nr. 235 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea <LLNK 12010 263 12 2f1   0 40> 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea nr.241 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea alin.1 al art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
 • Legea nr.242 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
 • Hotărârea Guvernului 935 din 5 noiembrie 2020  pentru modificarea şi  completarea anexelor nr.2 şi 3 la Hotărârea Guvernului  nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020 55 12 241   0 17>Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea <LLNK 12018    81 10 201   0 38> a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă;
 • Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 423 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea <LLNK 12020 03103411   0 10>Procedurii de autorizare a unităţilor protejate;
 • Ordinul comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 288/5.871/2020 pentru completarea Listei specializărilor şi perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii  de studii universitare, prevăzută în <LLNK 12018  1151 50LS04   1115>anexa la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale           nr. 1.151/4.115/2018;
 • Hotărârea Guvernului 934 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12007   341 22 361   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici;
 • Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr.600 din 11 noiembrie 2020 privind modificarea <LLNK 12020 741 523431   0 77>anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020;
 • Hotărârea Guvernului 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 noiembrie 2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 198 din 18 noiembrie 2020 pentru completarea <LLNK 12020 147182 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 201 din 23 noiembrie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 202 din 23 noiembrie 2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
 • Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr.673 din 19 noiembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de colaborare între agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială şi inspectoratele teritoriale de muncă în vederea verificării zilierilor pentru care se acordă măsura de sprijin prevăzută la <LLNK 12020 132182 301   0 57>art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 197 din 18 noiembrie 2020 privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Legea nr. 270 din 25 noiembrie 2020 privind munca în domeniul pescuitului maritim.

Admin
de Admin decembrie 16, 2020 12:12
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget