25 de angajatori din domeniul construcțiilor verificați de ITM Neamț

Admin
de Admin iulie 28, 2020 12:21

25 de angajatori din domeniul construcțiilor verificați de ITM Neamț

În perioada 20–22.07.2020, s-a desfăşurat Campania națională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi de verificare a respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor .

Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor;
 • identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format  electronic;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verivicat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în  acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • verificarea respectării de către angajatori a prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea  efectelor pandemiei de COVID-19.

Au fost verificaţi 25 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 35 de  deficienţe pentru  care au fost dispuse măsuri de remediere  şi au fost aplicate un număr de 27 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 4.000 lei .

În  domeniul relaţiilor de muncă:

Cu ocazia controalelor au fost constatate 10  deficienţe pentru  care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 2 sancţiuni contravenţionale.

Principalele deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 • Necompletarea dosarului de personal al salariaţilor cu documentele prevăzute de H.G. nr. 905/2017, modificată şi completată;
 • Nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către salariaţi;
 • Nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal;
 • Neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale;
 • Nerespectarea dispoziţiilor legale privind iniţierea negocierii contractului colectiv de muncă.

În  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Cu ocazia controalelor au fost constatate 25  deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Au fost sancţionaţi 18 angajatori, cărora li s-au aplicat 25 de  sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.000 lei. A fost oprită activitatea la un şantier, până la remedierea abaterilor constatate de catre inspectorii de munca.

Deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 • Nu era asigurat triajul angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru şi ori de câte ori este necesar in timpul desfaşurării activitaţii;
 • Nu erau revizuite evaluările de risc privind infectarea cu virusul SARS – COV-2;
 • Nu era actualizat planul de prevenire şi protecţie;
 • Nu erau întocmite instrucţiuni/proceduri privind măsurile care trebuie luate împotriva infectării cu virusul SARS-COV-2;
 • Unii lucratori nu purtau corect semimasca de protecţie;
 • Lipsa unor îngrădiri pentru zonele cu pericol de accidentare;
 • Lipsa unor sprijiniri in cazul săpăturilor cu pericol de surpare a malurilor.

Admin
de Admin iulie 28, 2020 12:21
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget

Vrei să faci parte din echipa noastră? Oferim salariu motivant!

TeleM Neamţ face angajări pentru posturile de reporter – redactor şi agent marketing.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de email: [email protected]