162 de ani de la apariția statisticii oficiale în România

Admin
de Admin iulie 12, 2021 14:31

162 de ani de la apariția statisticii oficiale în România

12 iulie este data care marchează apariția statisticii oficiale în România, una din primele instituții publice înființate, prin decret, de Alexandru Ioan Cuza, în 1859. De-a lungul a peste un secol și jumătate de existență, statistica oficială românească a cunoscut o continuă şi spectaculoasă evoluţie, în strânsă corelare cu modul de organizare şi de evoluţie a societăţii. Dacă, în trecut, statistica era privită ca o știință, un domeniu de activitate, o metodă de lucru interesând un cerc restrâns de specialiști, astăzi ea se regăsește în toate sferele vieții economice și sociale, oferind o radiografie corectă și completă a nivelului atins de societate, în dezvoltarea ei economică, în plan demografic și social.

Misiunea statisticii, funcțiile sale, metodele de lucru, organizarea și structurile sale s-au constituit, s-au definit și s-au rafinat nu dintr-o dată, ci în timp, iar nivelul actual al statisticii oficiale româneșți a fost atins după 162 de ani de eforturi susținute ale statisticienilor care s-au racordat nu doar la sistemele de calcul statistic, ci și la principiile sale de funcționare: relevanța, transparența, păstrarea confidențialității datelor, eficiența și deontologia statistică.

Astăzi, misiunea generală, percepută și asumată a statisticii este de a asigura informația corespunzătoare nevoilor crescânde ale utilizatorilor de date statistice. Conștient sau nu, datele statistice sunt cele care ne guvernează existența, fie că vorbim de mari proiecte care vizează societatea în ansamblu, fie că vorbim despre gestionarea propriilor resurse, ca indivizi, ca familii sau ca membri ai unei comunități mai mari sau mai mici.

În județul Neamț, Direcția Regională de Statistică Neamț este cea care culege, prelucrează și analizează datele statistice, care realizează cercetări statistice și asigură o radiografie fidelă a fenomenelor socio-economice, prin intermediul a peste 120 cercetări anuale, trimestriale, lunare sau săptămânale și prin publicațiile editate (buletine statistice lunare, Anuarul Statistic al județului, Breviarul statistic – Turismul județului Neamț, analize demografice etc.). DRS Neamț oferă în format electronic, gratuit, toate publicațiile pe care le realizează și care se regăsesc și pe site-ul instituției, neamt.insse.ro.

La a 162-a aniversare a statisticii oficiale românești, echipa DRS Neamț mulțumește tuturor colaboratorilor, furnizori și beneficiari de date și transmite felicitări tuturor statisticienilor.


Admin
de Admin iulie 12, 2021 14:31
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns