Proiect pentru educație incluzivă finanțat cu fonduri europene

Admin
de Admin ianuarie 19, 2021 14:29

Proiect pentru educație incluzivă finanțat cu fonduri europene

Începând cu data de 21.12.2020 Municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, în calitate de partener, implementează proiectul “Rețeaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I.”, în cadrul Programului dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat prin Granturile SSE și Norvegiene 2014-2021.

Liderul de parteneriat este Primăria Tunari cu următorii colaboratori în implementarea proiectului:

– Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț,
– Școala Gimnazială nr. 2 (Structură Văleni) din Mun. Piatra Neamț,
– Școala Gimnazială nr.1 Zănești din Loc. Zănești.

Obiectivul general al proiectului R.I.S.E.I. este creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, prin crearea unei Rețele Integrate de Sprijin prin Educație Incluzivă în trei județe: Ilfov, Neamț și Iași. Prin activitățile propuse, proiectul va dezvolta o rețea de sprijin la nivelul celor trei județe, ce va oferi o educație de calitate, echitabilă și incluzivă, în raport cu nevoile fiecărui copil.

Astfel, proiectul va contribui la scăderea fenomenului de abandon școlar și la asigurarea unui acces neîngrădit pentru copiii cu nevoi speciale (CES) la o educație de calitate.

Grupul țintă este format din:

– 870 de copii din învățământul primar si secundar (clasele I-VIII) aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii din județele Ilfov, Neamț și Iași, din care 150 de etnie romă;
– 40 părinți/tutori și membri ai familiilor copiilor;
– 150 de specialiști din educație.

Rețeaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă va avea următoarele componente:

(1) un centru comunitar de servicii integrate cu o echipă comunitară multidsciplinară, unde se vor desfășura anumite programe de sprijin;
(2) o metodologie comună în ceea ce privește oferta de servicii de sprijin pentru grupul țintă;
(3) o platformă online interactivă dedicată personalului didactic și din sfera serviciilor sociale.

Valoarea totală a proiectului este de 6.874.650,60 lei.


Admin
de Admin ianuarie 19, 2021 14:29
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns